,

Rok 2019 w Fundacji “Moja Przyszłość”

STYCZEŃ 2019
21.01.2019r. 
Spotkanie Noworoczne dla Dyrektorów z zaprzyjaźnionych Szkół oraz mieszkanek DPS połączone z przedstawieniem bajki pt; “POCAHONTAS “w wykonaniu studentów Wydziału Artystycznego  (WSiNOE) pod kierownictwem artystycznym dr Jana Bogusława Bembna

LUTY 4.02.2019r.

Warsztaty dla Samorządu Uczniowskiego ze SP im. J. Piłsudskiego z Warszowic z opiekunem mgr Ewą Piekarczyk w ramach cyklu „Oswajamy z niepełnosprawnością”.Warsztaty Kuchenne miały na celu ukazanie współpracy i wyrobienie u młodych ludzi empatii i chęci pomagania inności drugiego człowieka. W ramach warsztatów plastycznych wykonywane były serca do wykorzystania w pracy z naszymi dziewczętami, np. do naklejania na kartki walentynkowe , zaproszenia, gotowe ozdoby do sal, itp.

Konkurs plastyczny 20.05.2020r.

VIII Edycja – „Piękna Nasza Polska cała – pędzlem i muzyką malowana”. Dofinansowany z dotacji Gminy Pawłowice.

Wszystkie SP z Gminy Wzięły udział

SP im. K.Makuszyńskiego w Golasowicach

SP im. K.Miarki z Pielgrzymowic

SP im.J.Piłsudskiego z Warszowic

SP im.G.Morcinka z Krzyżowic

Terapia DPS z Pielgrzymowic

oraz inne zaprzyjaźnione placówki:

SP im.B.Westerplatte z Kończyc Wielkich

ZPSWR z Cieszyna

ZS nr 3 Specjalnych Pszczyna

Zespołu Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastsrzębiu Zdroju

PAŹDZIERNIK 7.10.2019r.
Konferencji dla nauczycieli powiatu pszczyńskiego pt:”Gdy emocje zawodzą” – dofinansowane z powiatu pszczyńskiego
Warsztaty „Zrozumieć siebie” ( SP Pielgrzymowice i SP Krzyżowice) dofinansowane z powiatu pszczyńskiego

Wrzesień /październiku 2019

Konkurs „Przedszkolaki zbierają kasztany”
Zbieranie darów natury do Ogrodu Sensorycznego znajdującego się na terenie DPS w Pielgrzymowicach w ramach cyklu „ Oswajamy z niepełnosprawnością. Zbiórka skierowana do Przedszkola Publicznego z Pielgrzymowic.
Wyjazd do PP w Pielgrzymowicach
Podziękowanie za zbiórkę darów natury tj, szyszek- żołędzi – kasztany.
III Przeglądu Małych Form Teatralnych dla osób z niepełnosprawnoscią intelektualną 29.10.2019r.– dofinansowanie z powiatu cieszyńskiego

Cykl warsztatów w ramach spotkań „Oswajamy z niepełnosprawnością intelektualną ” (przeprowadzone w październiku i listopadzie) dla grup przedszkolnych z likalnych przedszkoli

  • Słoneczka pt.: „Jesienne drzewo” PP Pielgrzymowice
  • Tygryski pt.:”Dary Natury” stymulacja w Ogrodzie Sensorycznym PP Pielgrzymowice
  • Biedroneki i Gr. Krasnale z PP z Golasowic, warsztaty sensoplastyczne pt:”LOKOMOTYWA”- wykorzystanie technik wielozmysłowej stymulacji rozwoju dziecka.
  • Biedroneki : warsztaty plastyczne „Świąteczna kartka”

Warsztaty dofinansowane z dotacji Gminy Pawłowice

LISTOPAD 2019
Przeprowadzenie warsztatu „ Depresja u dzieci i młodzieży” w ramach konferencji dla rodzin zastępczych i adopcyjnych organizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych  i adopcyjnych „ Tęczowa Przystań” w Cieszynie
GRUDZIEŃ  3.12.2019r.
Współorganizacja warsztatów na WSiNOEw Cieszynie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Mój Świat moja przestrzeń

,

Otwarcie ogrodu

Sami robimy zdrowo się żywimy – warsztaty kulinarne

W listopadzie i grudniu zostały przeprowadzone warsztaty kulinarno – przetwórcze pod nazwą „Sami robimy zdrowo się żywimy”. Uczestnikami były niepełnosprawne intelektualnie uczennice ZS nr im J. Korczaka w Pszczynie  Oddział przy Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach.

Głównym zadaniem niniejszego projektu było zdrowe przetworzenie warzyw i owoców . Wykorzystując jesienną porę roku dającą wiele świeżych warzyw i owoców, pokazano uczennicą jak przygotować samemu smaczne i zdrowe  domowe przetwory i w ten sposób przechować warzywa i owoce przez okres zimowy. Warto zwrócić uwagę na aktywizującą formę przeprowadzonych zajęć oraz ich walor sensoryczny.

Uczestnicy: Niepełnosprawne intelektualnie uczennice ZS nr im J. Korczaka w Pszczynie  – Oddział przy Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach. – Dofinansowanie Powiat Pszczyna, wydział promocji zdrowia

Pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym i adopcyjnym.

Organizatorzy główni: Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych “Tęczowa Przystań”i Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego,  Zakład Inkluzji Społecznej i Edukacyjnej, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań. Przy współudziale Fundacji “Fascynujący Świat Dziecka” i Fundacji ” Moja Przyszłość”

W ramach konferencji nasza fundacja przygotowała i przeprowadziła warsztat Trauma. Blisko czy daleko – relacje w świetle teorii przywiązania.

,

II lokalny Przegląd Małych Form Teatralnych

Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Cieszyńskiego 

W tego rocznej edycji festiwalu zachęcaliśmy, aby w tematyce przedstawianych spektakli poruszyć tematykę regionalizmu lub patriotyzmu jako nawiązanie do obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości lub 20 lecia istnienia powiatu cieszyńskiego.

Organizator przeglądu: Fundacja „Moja Przyszłość” przy współudziale Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Uczestnicy: WTZ, świetlice, Domy Pomocy Społecznej, nieformalne grupy działające w środowisku lokalnym na terenie powiatu cieszyńskiego.
Festiwal miał charakter prezentacji.

Jego założeniem jest danie szansy młodzieży i dorosłym osobom z niepełnosprawnością do zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności oraz stworzenie okazji do integracji w środowisku lokalnym. Ponadto zachęcanie w/w grupy do częstszego korzystania z tej formy wyrazu swoich przeżyć i emocji. Celem festiwalu jest także przybliżenie w najbliższym środowisku problematyki dorosłych osób niepełnosprawnych. Przegląd przeprowadzony był na tzw łączniku. Nie chcemy zamykać się w sali tylko wykorzystać otwartą przestrzeń jako nawiązanie do formy teatru ateńskiego. Pragniemy by występy były dostępne dla wszystkich przebywających w tym czasie na uczelni, by każdy mógł się przynajmniej na chwile zatrzymać i popatrzeć na występujących. Poprzez taką formę organizacji mamy nadzieję wzbudzić większe zainteresowanie społeczne sztuką teatralną w wykonaniu dorosłych osób niepełnosprawnych i ukazać możliwości w/w grupy w tym zakresie.

W ramach przeglądu odbyły się także warsztaty teatralne w ramach których uczestnicy przygotowali krótki spektakl: Legendę o powstaniu Państwa Polskiego.

Oswoić z niepełnosprawnością

Nasza fundacja w mijającym roku przeprowadziła cykl spotkań warsztatowych dla dzieci przedszkolnych. Ich celem było stopniowe budowanie umiejętności współdziałania z osobami niepełnosprawnymi. Wychodzimy z założenia iż najlepsze rezultaty daje praca rozpoczęta w możliwie jak najmłodszych latach. W ramach spotkań przeprowadzone zostały warsztaty plastyczne, zajęcia w ogrodzie sensorycznym, oglądanie przygotowanych spektakli przez dzieci jak i osoby niepełnosprawne. Zajęcia odbywały się na terenie pielgrzymowickiego oddziały ZS. nr 3 Specjalnych z Pszczyny, znajdującego się na terenie DPS w Pielgrzymowicach oraz  na terenie przedszkola. Do projektu przystąpiły dwa przedszkola: Przedszkole nr 16 im. Cz. Janczarskiego z Żor oraz Przedszkole z Golasowic.

Konkurs plastyczny 2018

W dniu 23.04.2018 w Pielgrzymowickim Oddziale Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie, odbył się VII Konkurs Plastyczny, nawiązujący do poezji Zbigniewa Herberta pt. „Są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe”, zorganizowanym przez Fundację „Moja Przyszłość”, w ramach projektu: „Bez barier – Jestem, Działam, Tworzę”, skierowanego do osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z lokalnych szkół gminy Pawłowice, a także zaprzyjaźnionych placówek kształcenia specjalnego spoza Gminy.
Zadanie to połączone było z warsztatami artystycznymi dla osób niepełnosprawnych – poznanie techniki Decoupage.
W ramach imprezy wystąpił zespół instrumentalny studentów Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Artystycznego w Cieszynie na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej pod opieką dr Bogusława Jana Bembna. Studenci przedstawili premierę baśni „Królowa Śniegu” wg Hansa Christiana Andersena.
Na spotkaniu panowała miła atmosfera, a zwycięzcy otrzymali upominki i dyplomy.
Zadanie publiczne jest dotowane z budżetu Gminy Pawłowice