Warsztaty 2018

09.04.2018 r. Odbyły się warsztaty plastyczne i uczestniczki terapii przy DPS w Pielgrzymowicach oraz uczennice ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie/oddział w Pielgrzymowicach miały okazję zapoznać się z techniką Decoupage. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu: “Bez barier – jestem działam tworzę” – Warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych połączone z konkursem plastycznym integracyjnym dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z lokalnych szkół Dofinansowanie Gmina Pawłowice

Zajęcia dla studentów

W ramach budowania świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych przeprowadzony został cykl zajęć (od lutego do kwietnia 2018 r.) dla studentów III roku Oligofrenopedagogiki z Arteterapią Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Celem zajęć było pokazanie podstawowych metod pracy z dziećmi, dorosłymi osobami o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Studenci mieli okazję doświadczyć bezpośredniego kontaktu z wyżej wymienioną grupą, poznać ich potrzeby i spróbować zrozumieć mechanizmy ich zachowań. Aby skutecznie komuś pomagać trzeba najpierw go poznać i zrozumieć. Tak idea przyświecała tym spotkaniom.

„Mój Świat – Moja Przestrzeń”

24.10.2017 roku Fundacja Moja Przyszłość, we współpracy z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, zorganizowała projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie pod nazwą:

 I Lokalny Przegląd Małych Form Teatralnych dla młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych „Mój Świat – Moja Przestrzeń”

Przedsięwzięcie zostało zaadresowane głównie do placówek sprawujących opiekę nad młodzieżą i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi i ma charakter przeglądu.

Na zaproszenie odpowiedziały następujące placówki:

 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci p.p. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Strumieniu
 • Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci p.p. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Służebniczek BDNP w Skoczowie
 • Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” i Dom Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzony przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie
 • Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu
 • Nieformalna grupa integracyjna „Stokrotki” w Zebrzydowicach
 • Dom Pomocy Społecznej p.p. Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Pielgrzymowicach oraz uczennice Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie oddział w Pielgrzymowicach – jako Goście

Celami przeglądu jest:

 • możliwość rozwijania swoich pasji,
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań teatrem,
 • poznanie kulis teatru od różnych stron,
 • odkrywanie ukrytych talentów,
 • prezentowanie dorobku artystycznego,
 • kształcenie umiejętności odtwórczych przez czynny udział w spektaklu,
 • rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
 • wzbogacanie doświadczeń scenicznych,
 • integracja różnych środowisk,
 • przybliżanie problemu dorosłości osób niepełnosprawnych.

Tytuł przeglądu „Mój Świat – Moja Przestrzeń” zwraca uwagę na przestrzeń jakiej doświadczają osoby niepełnosprawne w dorosłym życiu. Przegląd teatralny nawiązuje do stylu teatru greckiego. Do tego celu zostało wykorzystane miejsce na terenie uniwersytetu (przed kaplicą nabożeństw tzw. łącznik). Chcieliśmy aby występy były dostępne dla wszystkich przebywających w tym czasie na terenie uczelni, by każdy mógł się przynajmniej na chwilę zatrzymać i popatrzeć na występujących. Poprzez tę formę organizacji przeglądu mamy nadzieję wzbudzić większe zainteresowanie społeczne sztuką teatralną w wykonaniu dorosłych osób niepełnosprawnych i ukazać możliwości wyżej wymienionej grupy w tym zakresie.

Dziękujemy Wszystkim przybyłym na to wydarzenie za wspólnie, miło spędzony czas.

Ogród sensoryczny

W dniu 16.10.2017 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach odbyło się otwarcie ogrodu sensorycznego, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Obecni byli tworzący ten ogród: mieszkanki DPS w Pielgrzymowicach, wolontariusze ze SP im. B. Westerplatte w Kończycach Wielkich wraz z opiekunem P. G. Kuboszkiem.

Uroczystego otwarcia dokonali S. Dyrektor Danuta Mryka, członek Rady Powiatu Grzegorz Nogły i wójt gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel.

Projekt pomyślany był tak, aby łączyć pracę osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Niezwykłość ogrodu polega na odpowiednim doborze roślin i podłoża tak, aby pobudzane były różne zmysły.

Podopieczne DPS-u będą korzystały ze wszystkich walorów ogrodu, zarówno terapeutycznych jak i rekreacyjnych.

,

Zajęcia z hipoterapii

W ramach projektu dofinansowanego ze Środków Starostwa Powiatowego w Pszczynie, odbyły się na terenie gospodarstwa agroturystycznego MIR –MAX zajęcia z hipoterapii dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach.

20 osób z grupy do której skierowane było zadanie skorzystało z proponowanej formy hipoterapii jako dodatkowego wsparcia rozwoju w sferze fizycznej. Hipoterapia jest jedną z bardziej cenionych form terapeutycznych, sprawdziła się w praktyce pracy z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności. Zajęcia te przyczyniły się także do promowania zdrowia i zdrowego trybu życia. Nabyte zostały nowe doświadczenia w sferze emocjonalnej i społecznej. Przebywanie na świeżym powietrzu, kontakt ze zwierzętami, wspólna aktywność sprzyjała budowaniu atmosfery radości, wzmacnianiu i budowaniu trwałych więzi międzyludzkich. Była to również okazja do wyjścia w najbliższe środowisko lokalne, zmianę otoczenia.

,

Zabawa taneczno – integracyjna

Zabawa taneczno-integracyjna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zorganizowana została przez Fundację “Moja Przyszłość” w dniu 06.06.2017 roku. Uczestniczyło w niej 130 osób z różnych placówek i środowisk: Dom Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach z oddziałem Szkoły Specjalnej, Dom Pomocy Społecznej w Strumieniu, WTZ Jastrzębie Zdrój, klasy przysposabiające do pracy z Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Pszczynie i z Zespołu Placówek Szkolno– Rewalidacyjno – Wychowawczych z Cieszyna, niepełnosprawni intelektualnie mieszkańcy gminy Pawłowice oraz grupa „Stokrotki”  z Zebrzydowic. Inicjatywa ta jednoczy osoby ze styku trzech powiatów: pszczyńskiego, cieszyńskiego, jastrzębskiego. Gościła nas restauracja „Pielgrzymówka” w Pielgrzymowicach, a do tańca przygrywał Zespół FAX. Należą się serdeczne podziękowania za ogromny gest serca i wykazane zrozumienie dla sytuacji osób z niepełnosprawnością: właścicielom Pielgrzymówki, którzy nieodpłatnie udostępnili lokal oraz członkom zespołu FAX za coroczną charytatywna oprawę muzyczną zabawy. Impreza dofinansowana była z funduszy promocji zdrowia Powiatu Pszczyńskiego. Wolontariuszami byli studenci  Oligofrenopedagogiki z Arteterapią Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

,

Integracyjny – konkurs plastyczny

W piękny majowy dzień 23.05.2017 roku, tradycyjnie na terenie Domu Pomocy społecznej w Pielgrzymowicach, odbyła się szósta edycja Integracyjnego Konkursu Plastycznego. W tym roku tematem przewodnim były motywy lokalne „ Mój Świat- Moja Mała Ojczyzna”. Spotkanie to integracja dzieci pełnosprawnych z miejscowych szkół z osobami niepełnosprawnymi. Studenci Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, pod kierunkiem dr Jana Bogusława Bembna uświetnili swoim występem galę konkursową. Obecna młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach przygotowała wypracowania na temat: „Sztuka, niepełnosprawność i ja”. Impreza była dotowana ze środków finansowych Urzędu Gminy w Pawłowicach.

,

Warsztat plastyczny

W dniu 16.05.2017 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach, odbyły się warsztaty plastyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w ramach imprezy kulturalnej „Mój Świat – Moja Mała Ojczyzna” dofinansowanej z Urzędu Gminy Pawłowice. Mieszkanki domu i zaproszeni goście wykonali prace plastyczne. Czas upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze. Warsztaty zakończyły się poczęstunkiem przygotowanym przez organizatorów.

Konferencja – Diagnoza i co dalej

26.04.2017 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyła się konferencja “Wczesna diagnoza i co dalej …?”. Tematem przewodnim był autyzm. Mówiono o możliwościach wsparcia, które można uzyskać w różnych instytucjach.

W otwarciu konferencji udział wzięli dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenon Gajdzica, dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej prof. dr hab. Dariusz Pawelec i dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach mgr Sławomir Warzecha. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Organizatorami byli:
1. Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach
2. Regionalne Stowarzyszenie na rzecz osób autystycznych i ich rodzin
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
4. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)
5. Uniwersytet Śląski w  Katowicach

Nasza fundacja była współorganizatorem tego wydarzenia.

 

Seminarium

W dniu 28 marca 2017 roku odbyło się seminarium nt. „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, którego organizatorem była Fundacja „Moja Przyszłość”, Zakład Pedagogiki Specjalnej w Cieszynie Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, oraz Dom Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach.

Celem seminarium było upowszechnienie wiedzy na temat pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, która może być wsparciem dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców w codziennej pracy. Intencją organizatorów było również przybliżenie informacji na temat ucznia z dysfunkcją słuchu, wzroku, metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z Zespołem Aspergera oraz z zaburzeniami zachowania i emocji. Wśród prelegentów byli: dr Magdalena Bełza – surdopedagog, arteterapeuta, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej na Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego, dr Sylwia Wrona – tyflopedagog, pedagog specjalny, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej na Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego, mgr Elżbieta Wójtowicz – oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, mgr Małgorzata  Prottung – oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny, terapeuta integracji sensorycznej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, mgr Bogusława Nidecka – oligofrenopedagog, socjoterapeuta, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Pszczynie – oddział w Pielgrzymowicach.

Seminarium było interesującym i cennym doświadczeniem zarówno dla prelegentów, uczestników wśród których byli nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, dyrektorzy szkół, jak i organizatorów.