Fundacja Moja Przyszłość

… by czynić dobro …

O NasNasze Projekty

Galeria

Fotografie to kęsy czasu, które można wziąć do ręki

Angela Carter

O Nas

Zapytaj siebie, czy to co dziś robisz, przybliża cię do tego, gdzie chcesz być jutro?

Aktualności i Wydarzenia

2019

„Godność – wsparcie – działanie”

2018

“Bez barier – jestem działam tworzę”

2017

Hipoterapia dla mieszkanek DPS w Pielgrzymowicach

Nasi Przyjaciele

Porozmawiajmy

Misją Fundacji „Moja przyszłość” jest wykorzystanie potencjału ludzkiego w celu kierowania działań wspierających do osób potrzebujących pomocy i budowania dialogu ponad podziałami.

„Moja przyszłość to dialog i działanie ponad podziałami”