,

II lokalny Przegląd Małych Form Teatralnych

Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Cieszyńskiego 

W tego rocznej edycji festiwalu zachęcaliśmy, aby w tematyce przedstawianych spektakli poruszyć tematykę regionalizmu lub patriotyzmu jako nawiązanie do obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości lub 20 lecia istnienia powiatu cieszyńskiego.

Organizator przeglądu: Fundacja „Moja Przyszłość” przy współudziale Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Uczestnicy: WTZ, świetlice, Domy Pomocy Społecznej, nieformalne grupy działające w środowisku lokalnym na terenie powiatu cieszyńskiego.
Festiwal miał charakter prezentacji.

Jego założeniem jest danie szansy młodzieży i dorosłym osobom z niepełnosprawnością do zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności oraz stworzenie okazji do integracji w środowisku lokalnym. Ponadto zachęcanie w/w grupy do częstszego korzystania z tej formy wyrazu swoich przeżyć i emocji. Celem festiwalu jest także przybliżenie w najbliższym środowisku problematyki dorosłych osób niepełnosprawnych. Przegląd przeprowadzony był na tzw łączniku. Nie chcemy zamykać się w sali tylko wykorzystać otwartą przestrzeń jako nawiązanie do formy teatru ateńskiego. Pragniemy by występy były dostępne dla wszystkich przebywających w tym czasie na uczelni, by każdy mógł się przynajmniej na chwile zatrzymać i popatrzeć na występujących. Poprzez taką formę organizacji mamy nadzieję wzbudzić większe zainteresowanie społeczne sztuką teatralną w wykonaniu dorosłych osób niepełnosprawnych i ukazać możliwości w/w grupy w tym zakresie.

W ramach przeglądu odbyły się także warsztaty teatralne w ramach których uczestnicy przygotowali krótki spektakl: Legendę o powstaniu Państwa Polskiego.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *