• Hipoterapia dla mieszkanek DPS w Pielgrzymowicach – Dofinansowanie Powiat Pszczyna
 • Zabawa taneczna integracyjna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – Dofinansowanie Powiat Pszczyna
 • Promocja aktywności osób niepełnosprawnych w postaci przeglądu małych form teatralnych dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie „ Mój świat – moja przestrzeń” – dofinansowanie Powiat Cieszyn
 • Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych – Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością intelektualną – Powiat Cieszyn
 • Impreza kulturalna dla osób niepełnosprawnych połączona z konkursem plastycznym integracyjnym dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z lokalnych szkół. „Świat wokół mnie -moja mała Ojczyzna”  –  Dofinansowanie Gmina Pawłowice
 • Rozwój poprzez działanie i wspieranie  – dofinansowanie FIO
 • Potrafię i działam – Terapia ogrodem – dofinansowanie  FIO
 • Zabawa taneczna karnawałowa
 • “Bez barier – jestem działam tworzę” – Warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych połączone z konkursem plastycznym integracyjnym dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z lokalnych szkół Dofinansowanie Gmina Pawłowice
 • Integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Promocja  ich aktywności w postaci przeglądu małych form teatralnych dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie „ Mój świat –moja przestrzeń” – dofinansowanie Powiat Cieszyn
 • Warsztaty kulinarne. „Sami robimy zdrowo się żywimy”
 • Uczestnicy: Niepełnosprawne intelektualnie uczennice ZS nr im J. Korczaka w Pszczynie  – Oddział przy Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach. – Dofinansowanie Powiat Pszczyna
 • Zabawa Taneczna Integracyjna we współpracy z ZS nr. 3 Specjalnych w Pszczynie
 • Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością –we współpracy z Kołem Pedagoga WEiNoE
 • Oswajanie z niepełnosprawnością – środki własne
 • Noworoczne spotkanie z darczyńcami – środki własne
 • „Godność – wsparcie – działanie” ( Teatr, Dzień Godności)– dofinansowanie Powiat Cieszyn
 • “Bez barier – jestem działam tworzę – oswajamy z niepełnosprawnością intelektualną” – Warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych połączone z konkursem plastycznym integracyjnym dla osób niepełnosprawnych i dzieci szklonych oraz zajęcia warsztatowe dla przedszkolaków – dofinansowanie Gmina Pawłowice
 • „Zrozumieć siebie” – cykl spotkań o charakterze psychoprofilaktycznym i psychoedykacyjnym mających na celu przybliżenie problematyki zdrowia psychicznego w zakresie depresyjności, kryzysu suicydalnego i zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży –  zadanie publiczne z zakresu zdrowia psychicznego dofinansowane z Powiatu Pszczyńskiego

2019