Nasza Misja

Misją Fundacji „Moja przyszłość” jest wykorzystanie potencjału ludzkiego w celu kierowania działań wspierających do osób potrzebujących pomocy i budowania dialogu ponad podziałami.

„Moja przyszłość to dialog i działanie ponad podziałami”