Chcemy pamiętać o nauczycielach, którzy pracują w obecnych czasach w niełatwych warunkach. Większa część z nich pracuje zdalnie, co wymaga dużo większego nakładu sił i energii. Są i tacy (nauczyciele przedszkoli, szkół specjalnych i inni) którzy nadal pracują stacjonarnie narażając swoje życie i zdrowie

Wszystkim Naszym Przyjaciołom Nauczycielom dedykujemy piosenkę w wykonaniu Natalii – uczennicy ZS nr3 Specjalnych – oddział w Pielgrzymowicach, podopiecznej Domu Pomocy Społecznej w ramach cyklu:

„Oswajamy z niepełnosprawnością intelektualną”.

https://drive.google.com/file/d/12pjjyvYySXSeG-ipvenhElcwivF_LNJs/view

Powyższy link można skopiować i posłuchać nagrania wideo

21 listopada

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

Każda życzliwie wyciągnięta ręka

uśmiech na twarzy, drobny gest wdzięczności,

to przecież tak mało, a tak wiele znaczy

w szarej codzienności.

Zarząd Fundacji”Moja Przyszłośc”: B. Nidecka,M. Kuboszek, D.Prysak.

Pomysł konkursu zrodził się w na przełomie roku szkolnego 2010/2011. Inspiracją było nadanie patrona Zespołowi szkole specjalnej nr 3 w Pszczynie patrona „Janusza Korczaka”. Dla wielu uczniów, uczennic niepełnosprawnych szczególnie z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną szeroko interpretowana arteterapia jest jedyną formą komunikacji. Jest to jeszcze cenniejsze kiedy wspomniani uczniowie, uczennice mieszkają w Domu Pomocy Społecznej. Konkurs plastyczny ma na celu popularyzację działań nauczycieli, pedagogów oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Konkurs plastyczny skierowany jest m.in. do społeczności lokalnej, do której niepełnosprawni uczniowie należą. Corocznie tematyka związana jest z ważnymi wydarzeniami w bieżącym roku kalendarzowym. Świat sztuki staje się neutralną przestrzenią, w której wszyscy uczniowie i uczennice są równi/równe. Jury ocenia zakodowane prace. Czasami wyniki zaskakują wszystkich. Często zdarza się, iż nagradzani są uczniowie, uczennice z niepełnosprawnością intelektualną. Punktem kulminacyjnym jest spotkanie się wszystkich uczestników podczas rozstrzygnięcia konkursu. Jest to okazja również do oswajania i integrowania osób pełno i niepełnosprawnych.

W tym roku w/w konkurs z uwagi na pandemię miał formę zdalną. W krótce będzie umieszczona krótka relacja.

 

Przedszkolaki z Pielgrzymowic i tęcza na Dzień Dziecka

Mimo że jesteśmy osobno, nie zapominamy o tych, którzy są blisko nas.

Przedszkolaki z pielgrzymowickiego przedszkola z okazji Dnia Dziecka przygotowały tęczę dla uczniów, wychowanków i pracowników Oddziału Szkoły Specjalnej w Pielgrzymowicach.

Przedszkolaki, w ramach projektu „Oswajamy z niepełnosprawnością”, miały w tym roku szkolnym możliwość  korzystania z ogrodu sensorycznego przy oddziale Szkoły Specjalnej. Wspólnie się bawiły, tworząc pracę plastyczną i uczestniczyły w zbiórce kasztanów i szyszek na potrzeby szkoły. Niestety koronawirus przerwał naszą współpracę z „tą wyjątkową szkołą” – jak o niej mówią dzieci.

Nie mogąc się spotkać osobiście, zdjęcia prac dzieci i małe upominki zostały przekazane przez panią dyrektor Magdalenę Stuchlik, Dminkię Oszek i Basię Liszkę na ręce Magdaleny Kuboszek i Doroty Prysak, które z ramienia oddziału szkoły i Fundacji „Moja Przyszłość” współpracują z przedszkolem.

Mamy nadzieję, że piękne prace ozdobią sale dzieci i przyniosą wiele uśmiechów.

Tęczowe życzenia:

NIECH SŁONECZKO ROZŚWIETLA WAM KAŻDY DZIEŃ,

A DESZCZYK ZMYJE WSZYSTKIE SMUTKI W CIEŃ.

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko co robimy dla innych, jest tym co naprawdę warto robić  ”- Carrol Lewis

Fundacja „Moja Przyszłość” była współorganizatorem 9 marca 2020 r. z spotkania z okazji Dnia Kobiet podczas, którego odbył się koncert zatytułowany „Lata 20…lata 30-te…”. Studenci Instytutu Muzyki na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego pod kierownictwem dr Bogusława Jana Bembna przygotowali występ z oprawą wokalno-instrumentalną oraz fantastycznym prowadzeniem. Wspomniana inicjatywa była skierowana do mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach włącznie uczennic oddziału Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele środowiska lokalnego m.in. Dyrektor Szkoły Podstawowej mgr Andrzej Pilis, Dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach mgr Bożena Herman, Dyrektorka Publicznego Przedszkola w Pielgrzymowicach mgr Magdalena Stuchlik. Ponadto w wspomnianym spotkaniu uczestniczyli studenci studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki.

Był to kolejny wspólny projekt dr Doroty Prysak i dr Bogusława Jana Bembna z Uniwersytetu Śląskiego przy współpracy z Fundacją „Moja Przyszłość” oraz Szkołą Specjalną nr 3 w Pszczynie oddziałem w Pielgrzymowicach której koordynatorką była nauczycielka mgr Magdalena Kuboszek.

STYCZEŃ 2019
21.01.2019r. 
Spotkanie Noworoczne dla Dyrektorów z zaprzyjaźnionych Szkół oraz mieszkanek DPS połączone z przedstawieniem bajki pt; “POCAHONTAS “w wykonaniu studentów Wydziału Artystycznego  (WSiNOE) pod kierownictwem artystycznym dr Jana Bogusława Bembna

LUTY 4.02.2019r.

Warsztaty dla Samorządu Uczniowskiego ze SP im. J. Piłsudskiego z Warszowic z opiekunem mgr Ewą Piekarczyk w ramach cyklu „Oswajamy z niepełnosprawnością”.Warsztaty Kuchenne miały na celu ukazanie współpracy i wyrobienie u młodych ludzi empatii i chęci pomagania inności drugiego człowieka. W ramach warsztatów plastycznych wykonywane były serca do wykorzystania w pracy z naszymi dziewczętami, np. do naklejania na kartki walentynkowe , zaproszenia, gotowe ozdoby do sal, itp.

Konkurs plastyczny 20.05.2020r.

VIII Edycja – „Piękna Nasza Polska cała – pędzlem i muzyką malowana”. Dofinansowany z dotacji Gminy Pawłowice.

Wszystkie SP z Gminy Wzięły udział

SP im. K.Makuszyńskiego w Golasowicach

SP im. K.Miarki z Pielgrzymowic

SP im.J.Piłsudskiego z Warszowic

SP im.G.Morcinka z Krzyżowic

Terapia DPS z Pielgrzymowic

oraz inne zaprzyjaźnione placówki:

SP im.B.Westerplatte z Kończyc Wielkich

ZPSWR z Cieszyna

ZS nr 3 Specjalnych Pszczyna

Zespołu Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastsrzębiu Zdroju

PAŹDZIERNIK 7.10.2019r.
Konferencji dla nauczycieli powiatu pszczyńskiego pt:”Gdy emocje zawodzą” – dofinansowane z powiatu pszczyńskiego
Warsztaty „Zrozumieć siebie” ( SP Pielgrzymowice i SP Krzyżowice) dofinansowane z powiatu pszczyńskiego

Wrzesień /październiku 2019

Konkurs „Przedszkolaki zbierają kasztany”
Zbieranie darów natury do Ogrodu Sensorycznego znajdującego się na terenie DPS w Pielgrzymowicach w ramach cyklu „ Oswajamy z niepełnosprawnością. Zbiórka skierowana do Przedszkola Publicznego z Pielgrzymowic.
Wyjazd do PP w Pielgrzymowicach
Podziękowanie za zbiórkę darów natury tj, szyszek- żołędzi – kasztany.
III Przeglądu Małych Form Teatralnych dla osób z niepełnosprawnoscią intelektualną 29.10.2019r.– dofinansowanie z powiatu cieszyńskiego

Cykl warsztatów w ramach spotkań „Oswajamy z niepełnosprawnością intelektualną ” (przeprowadzone w październiku i listopadzie) dla grup przedszkolnych z likalnych przedszkoli

  • Słoneczka pt.: „Jesienne drzewo” PP Pielgrzymowice
  • Tygryski pt.:”Dary Natury” stymulacja w Ogrodzie Sensorycznym PP Pielgrzymowice
  • Biedroneki i Gr. Krasnale z PP z Golasowic, warsztaty sensoplastyczne pt:”LOKOMOTYWA”- wykorzystanie technik wielozmysłowej stymulacji rozwoju dziecka.
  • Biedroneki : warsztaty plastyczne „Świąteczna kartka”

Warsztaty dofinansowane z dotacji Gminy Pawłowice

LISTOPAD 2019
Przeprowadzenie warsztatu „ Depresja u dzieci i młodzieży” w ramach konferencji dla rodzin zastępczych i adopcyjnych organizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych  i adopcyjnych „ Tęczowa Przystań” w Cieszynie
GRUDZIEŃ  3.12.2019r.
Współorganizacja warsztatów na WSiNOEw Cieszynie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.