W listopadzie 2021r. rozstrzygnięto X edycję Konkursu plastycznego pt.: „Tradycje i zwyczaje wartością polskiej kultury”, którego organizatorem była Fundacja „Moja Przyszłość” przy współpracy z ZS nr 3 Specjalnych im J. Korczaka w Pszczynie -oddział w Pielgrzymowicach a także Uniwersytetem Śląskim.                                                                                     Wszyscy uczestnicy konkursu doskonale wiedzą jaką wartość mają w życiu tradycja i zwyczaje o czym świadczą nadesłane prace plastyczne (sami oceńcie poniżej).

Miedzy innymi one budują naszą kulturę, a każde następne pokolenie może z niej czerpać Placówki zaproszone do udziału w konkursie to:

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszńskiego W Golasowicach
Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Warszowicach
Szkoła Podstawowa im. K. Miarki W Pielgrzymowicach
Terapia zajęciowa DPS w Pielgrzymowicach.
Wszystkie prace plastyczne zostały wyróżnione przez Społeczność Akademicką Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.
Zadanie publiczne dotowane było z budżetu Gminy Pawłowice w ramach projektu: Jestem – Działam -Tworzę.
Przeprowadzono również cykl warsztatów artystycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem techniki Decoupage, a także warsztatów pt: „Oswajamy z niepełnosprawnością intelektualną”. Zajęcia skierowano do najmłodszych uczestników w tym przedszkolaków z Gminy Pawłowice. Warsztaty odbyły się w przedszkolach w Pielgrzymowicach i Golasowicach.
Serdeczne podziękowania kierujemy dla dyrektorów szkół i przedszkoli biorących udział w zadaniu, nauczycielom za motywację uczniów, a także rodzicom, którzy przesłali prace swoich dzieci.

Opis wydarzenia :

http://zspgolasowice.pl/…/rozstrzygniecie-konkursu…

Warsztaty „ Oswajamy z niepełnosprawnością intelektualną” .

przedszkolepielgrzymowice.pl/galeria/grupa-zyrafki/

Racje Gminne nr 22 ( 17.11 – 30.11.2021r.)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02x6MigYCZShcFFD3Zu6gTm3yBKb7xE8Z2osCfRvRPPyvtaYpzKhVxNd8tKBQNZ99el&id=100059187100399

https://www.facebook.com/profile.php?id=100059187100399

Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Cieszyńskiego 

W tego rocznej edycji festiwalu zachęcaliśmy, aby w tematyce przedstawianych spektakli poruszyć tematykę regionalizmu lub patriotyzmu jako nawiązanie do obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości lub 20 lecia istnienia powiatu cieszyńskiego.

Organizator przeglądu: Fundacja „Moja Przyszłość” przy współudziale Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Uczestnicy: WTZ, świetlice, Domy Pomocy Społecznej, nieformalne grupy działające w środowisku lokalnym na terenie powiatu cieszyńskiego.
Festiwal miał charakter prezentacji.

Jego założeniem jest danie szansy młodzieży i dorosłym osobom z niepełnosprawnością do zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności oraz stworzenie okazji do integracji w środowisku lokalnym. Ponadto zachęcanie w/w grupy do częstszego korzystania z tej formy wyrazu swoich przeżyć i emocji. Celem festiwalu jest także przybliżenie w najbliższym środowisku problematyki dorosłych osób niepełnosprawnych. Przegląd przeprowadzony był na tzw łączniku. Nie chcemy zamykać się w sali tylko wykorzystać otwartą przestrzeń jako nawiązanie do formy teatru ateńskiego. Pragniemy by występy były dostępne dla wszystkich przebywających w tym czasie na uczelni, by każdy mógł się przynajmniej na chwile zatrzymać i popatrzeć na występujących. Poprzez taką formę organizacji mamy nadzieję wzbudzić większe zainteresowanie społeczne sztuką teatralną w wykonaniu dorosłych osób niepełnosprawnych i ukazać możliwości w/w grupy w tym zakresie.

W ramach przeglądu odbyły się także warsztaty teatralne w ramach których uczestnicy przygotowali krótki spektakl: Legendę o powstaniu Państwa Polskiego.

W ramach projektu dofinansowanego ze Środków Starostwa Powiatowego w Pszczynie, odbyły się na terenie gospodarstwa agroturystycznego MIR –MAX zajęcia z hipoterapii dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach.

20 osób z grupy do której skierowane było zadanie skorzystało z proponowanej formy hipoterapii jako dodatkowego wsparcia rozwoju w sferze fizycznej. Hipoterapia jest jedną z bardziej cenionych form terapeutycznych, sprawdziła się w praktyce pracy z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności. Zajęcia te przyczyniły się także do promowania zdrowia i zdrowego trybu życia. Nabyte zostały nowe doświadczenia w sferze emocjonalnej i społecznej. Przebywanie na świeżym powietrzu, kontakt ze zwierzętami, wspólna aktywność sprzyjała budowaniu atmosfery radości, wzmacnianiu i budowaniu trwałych więzi międzyludzkich. Była to również okazja do wyjścia w najbliższe środowisko lokalne, zmianę otoczenia.

Zabawa taneczno-integracyjna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zorganizowana została przez Fundację “Moja Przyszłość” w dniu 06.06.2017 roku. Uczestniczyło w niej 130 osób z różnych placówek i środowisk: Dom Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach z oddziałem Szkoły Specjalnej, Dom Pomocy Społecznej w Strumieniu, WTZ Jastrzębie Zdrój, klasy przysposabiające do pracy z Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Pszczynie i z Zespołu Placówek Szkolno– Rewalidacyjno – Wychowawczych z Cieszyna, niepełnosprawni intelektualnie mieszkańcy gminy Pawłowice oraz grupa „Stokrotki”  z Zebrzydowic. Inicjatywa ta jednoczy osoby ze styku trzech powiatów: pszczyńskiego, cieszyńskiego, jastrzębskiego. Gościła nas restauracja „Pielgrzymówka” w Pielgrzymowicach, a do tańca przygrywał Zespół FAX. Należą się serdeczne podziękowania za ogromny gest serca i wykazane zrozumienie dla sytuacji osób z niepełnosprawnością: właścicielom Pielgrzymówki, którzy nieodpłatnie udostępnili lokal oraz członkom zespołu FAX za coroczną charytatywna oprawę muzyczną zabawy. Impreza dofinansowana była z funduszy promocji zdrowia Powiatu Pszczyńskiego. Wolontariuszami byli studenci  Oligofrenopedagogiki z Arteterapią Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

W piękny majowy dzień 23.05.2017 roku, tradycyjnie na terenie Domu Pomocy społecznej w Pielgrzymowicach, odbyła się szósta edycja Integracyjnego Konkursu Plastycznego. W tym roku tematem przewodnim były motywy lokalne „ Mój Świat- Moja Mała Ojczyzna”. Spotkanie to integracja dzieci pełnosprawnych z miejscowych szkół z osobami niepełnosprawnymi. Studenci Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, pod kierunkiem dr Jana Bogusława Bembna uświetnili swoim występem galę konkursową. Obecna młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach przygotowała wypracowania na temat: „Sztuka, niepełnosprawność i ja”. Impreza była dotowana ze środków finansowych Urzędu Gminy w Pawłowicach.

W dniu 16.05.2017 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach, odbyły się warsztaty plastyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w ramach imprezy kulturalnej „Mój Świat – Moja Mała Ojczyzna” dofinansowanej z Urzędu Gminy Pawłowice. Mieszkanki domu i zaproszeni goście wykonali prace plastyczne. Czas upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze. Warsztaty zakończyły się poczęstunkiem przygotowanym przez organizatorów.