Ogródeczek

Z inicjatywy fundacji dnia 17.03.2017 roku, uczniowie Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich pod opieką mgr G. Kuboszka, w ramach wolontariatu wykonali nowy ogródek przed budynkiem szkolno-terapeutycznym, znajdującym się na terenie DPS-u w Pielgrzymowicach. Uczniowie pracowali razem z niepełnosprawnymi mieszkankami Domu. Była to bardzo ciekawa forma integracji poprzez wspólne działanie. Roślinki oraz inne potrzebne materiały zakupione zostały przez uczniów, Dyrekcję Domu i współpracowników fundacji.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.

Karnawał. Radość. Zabawa.

W dniu 8 lutego 2017 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach, odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez naszą fundację we współpracy z DPS.

W imprezie wzięło udział 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną: mieszkanki DPS-u w Pielgrzymowicach, zaproszeni goście z DPS-u w Strumieniu oraz niepełnosprawni mieszkańcy z terenu Gminy Pawłowice.

Atmosfera była rzeczywiście karnawałowa. Wszyscy bawili się i cieszyli z możliwości spotkania i poznania nowych osób.

Dla uczestników spotkania przygotowany był słodki poczęstunek.

Do tańca przygrywał DJ Adam, któremu składamy serdeczne podziękowania.

Dziękujemy również Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okazane wsparcie i pomoc oraz S. Dyrektor DPS-u w Pielgrzymowicach za udostępnienie pomieszczeń.