,

Rok 2019 w Fundacji “Moja Przyszłość”

STYCZEŃ 2019
21.01.2019r. 
Spotkanie Noworoczne dla Dyrektorów z zaprzyjaźnionych Szkół oraz mieszkanek DPS połączone z przedstawieniem bajki pt; “POCAHONTAS “w wykonaniu studentów Wydziału Artystycznego  (WSiNOE) pod kierownictwem artystycznym dr Jana Bogusława Bembna

LUTY 4.02.2019r.

Warsztaty dla Samorządu Uczniowskiego ze SP im. J. Piłsudskiego z Warszowic z opiekunem mgr Ewą Piekarczyk w ramach cyklu „Oswajamy z niepełnosprawnością”.Warsztaty Kuchenne miały na celu ukazanie współpracy i wyrobienie u młodych ludzi empatii i chęci pomagania inności drugiego człowieka. W ramach warsztatów plastycznych wykonywane były serca do wykorzystania w pracy z naszymi dziewczętami, np. do naklejania na kartki walentynkowe , zaproszenia, gotowe ozdoby do sal, itp.

Konkurs plastyczny 20.05.2020r.

VIII Edycja – „Piękna Nasza Polska cała – pędzlem i muzyką malowana”. Dofinansowany z dotacji Gminy Pawłowice.

Wszystkie SP z Gminy Wzięły udział

SP im. K.Makuszyńskiego w Golasowicach

SP im. K.Miarki z Pielgrzymowic

SP im.J.Piłsudskiego z Warszowic

SP im.G.Morcinka z Krzyżowic

Terapia DPS z Pielgrzymowic

oraz inne zaprzyjaźnione placówki:

SP im.B.Westerplatte z Kończyc Wielkich

ZPSWR z Cieszyna

ZS nr 3 Specjalnych Pszczyna

Zespołu Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastsrzębiu Zdroju

PAŹDZIERNIK 7.10.2019r.
Konferencji dla nauczycieli powiatu pszczyńskiego pt:”Gdy emocje zawodzą” – dofinansowane z powiatu pszczyńskiego
Warsztaty „Zrozumieć siebie” ( SP Pielgrzymowice i SP Krzyżowice) dofinansowane z powiatu pszczyńskiego

Wrzesień /październiku 2019

Konkurs „Przedszkolaki zbierają kasztany”
Zbieranie darów natury do Ogrodu Sensorycznego znajdującego się na terenie DPS w Pielgrzymowicach w ramach cyklu „ Oswajamy z niepełnosprawnością. Zbiórka skierowana do Przedszkola Publicznego z Pielgrzymowic.
Wyjazd do PP w Pielgrzymowicach
Podziękowanie za zbiórkę darów natury tj, szyszek- żołędzi – kasztany.
III Przeglądu Małych Form Teatralnych dla osób z niepełnosprawnoscią intelektualną 29.10.2019r.– dofinansowanie z powiatu cieszyńskiego

Cykl warsztatów w ramach spotkań „Oswajamy z niepełnosprawnością intelektualną ” (przeprowadzone w październiku i listopadzie) dla grup przedszkolnych z likalnych przedszkoli

  • Słoneczka pt.: „Jesienne drzewo” PP Pielgrzymowice
  • Tygryski pt.:”Dary Natury” stymulacja w Ogrodzie Sensorycznym PP Pielgrzymowice
  • Biedroneki i Gr. Krasnale z PP z Golasowic, warsztaty sensoplastyczne pt:”LOKOMOTYWA”- wykorzystanie technik wielozmysłowej stymulacji rozwoju dziecka.
  • Biedroneki : warsztaty plastyczne „Świąteczna kartka”

Warsztaty dofinansowane z dotacji Gminy Pawłowice

LISTOPAD 2019
Przeprowadzenie warsztatu „ Depresja u dzieci i młodzieży” w ramach konferencji dla rodzin zastępczych i adopcyjnych organizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych  i adopcyjnych „ Tęczowa Przystań” w Cieszynie
GRUDZIEŃ  3.12.2019r.
Współorganizacja warsztatów na WSiNOEw Cieszynie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *