,

Zajęcia z hipoterapii

W ramach projektu dofinansowanego ze Środków Starostwa Powiatowego w Pszczynie, odbyły się na terenie gospodarstwa agroturystycznego MIR –MAX zajęcia z hipoterapii dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach.

20 osób z grupy do której skierowane było zadanie skorzystało z proponowanej formy hipoterapii jako dodatkowego wsparcia rozwoju w sferze fizycznej. Hipoterapia jest jedną z bardziej cenionych form terapeutycznych, sprawdziła się w praktyce pracy z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności. Zajęcia te przyczyniły się także do promowania zdrowia i zdrowego trybu życia. Nabyte zostały nowe doświadczenia w sferze emocjonalnej i społecznej. Przebywanie na świeżym powietrzu, kontakt ze zwierzętami, wspólna aktywność sprzyjała budowaniu atmosfery radości, wzmacnianiu i budowaniu trwałych więzi międzyludzkich. Była to również okazja do wyjścia w najbliższe środowisko lokalne, zmianę otoczenia.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *