,

Zabawa taneczno – integracyjna

Zabawa taneczno-integracyjna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zorganizowana została przez Fundację “Moja Przyszłość” w dniu 06.06.2017 roku. Uczestniczyło w niej 130 osób z różnych placówek i środowisk: Dom Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach z oddziałem Szkoły Specjalnej, Dom Pomocy Społecznej w Strumieniu, WTZ Jastrzębie Zdrój, klasy przysposabiające do pracy z Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Pszczynie i z Zespołu Placówek Szkolno– Rewalidacyjno – Wychowawczych z Cieszyna, niepełnosprawni intelektualnie mieszkańcy gminy Pawłowice oraz grupa „Stokrotki”  z Zebrzydowic. Inicjatywa ta jednoczy osoby ze styku trzech powiatów: pszczyńskiego, cieszyńskiego, jastrzębskiego. Gościła nas restauracja „Pielgrzymówka” w Pielgrzymowicach, a do tańca przygrywał Zespół FAX. Należą się serdeczne podziękowania za ogromny gest serca i wykazane zrozumienie dla sytuacji osób z niepełnosprawnością: właścicielom Pielgrzymówki, którzy nieodpłatnie udostępnili lokal oraz członkom zespołu FAX za coroczną charytatywna oprawę muzyczną zabawy. Impreza dofinansowana była z funduszy promocji zdrowia Powiatu Pszczyńskiego. Wolontariuszami byli studenci  Oligofrenopedagogiki z Arteterapią Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *