Zajęcia warsztatowe w ramach cyklu spotkań : „Oswajamy z niepełnosprawnością intelektualną ” – skierowaną do grup dzieci przedszkolnych w ramach projektu : ”Jestem – Działam -Tworzę” zorganizowanego przez Fundację „Moja Przyszłość” przy współpracy z Zespołem Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka w Pszczynie – oddział przy DPS w Pielgrzymowicach. Projekt dofinansowany z budżetu Gminy Pawłowice.

Warsztaty dla najmłodszych naszych odbiorców ze wzgl. na COVID przeprowadzono zdalnie i przesłano do dwóch Przedszkoli Publicznych Przedszkole Publiczne w Pielgrzymowicach oraz Przedszkole Publiczne w Golasowicach. Warsztaty poprowadziła mgr Magdalena Kuboszek z uczennicami najmłodszej grupy rewalidacyjno- wychowawczej w ramach cyklu spotkań ”Oswajamy z niepełnosprawnością intelektualną ”. Koordynator merytoryczny : dr Dorota Prysak

Październik 2020r.

  1. Warsztat plastyczny pt:„JESIENNE OWOCE W SŁOIKU – stemplowanie ”

II. Warsztat plastyczny pt: „ SERCE NA JESIENNEJ DŁONI”.

III. Warsztat : Masażyki relaksacyjne dla najmłodszych.

MASAŻYK : „Moje dłonie” i MASAŻYK :„Jesień ”

Listopad 2020r.

I. Warsztat plastyczny pt:

DZIEŃ JEŻA”- PRACA Z MAŁYMI RĄCZKAMI ”(10 listopada)

II. Warsztat plastyczny pt: ”DZIEŃ KREDKI – SERDUSZKOWY JEŻYK”

(22 listopada)

III. Warsztat plastyczny: „JESIENNY OBRAZEK Z DŁONIĄ”

Chcemy pamiętać o nauczycielach, którzy pracują w obecnych czasach w niełatwych warunkach. Większa część z nich pracuje zdalnie, co wymaga dużo większego nakładu sił i energii. Są i tacy (nauczyciele przedszkoli, szkół specjalnych i inni) którzy nadal pracują stacjonarnie narażając swoje życie i zdrowie

Wszystkim Naszym Przyjaciołom Nauczycielom dedykujemy piosenkę w wykonaniu Natalii – uczennicy ZS nr3 Specjalnych – oddział w Pielgrzymowicach, podopiecznej Domu Pomocy Społecznej w ramach cyklu:

„Oswajamy z niepełnosprawnością intelektualną”.

https://drive.google.com/file/d/12pjjyvYySXSeG-ipvenhElcwivF_LNJs/view

Powyższy link można skopiować i posłuchać nagrania wideo

21 listopada

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

Każda życzliwie wyciągnięta ręka

uśmiech na twarzy, drobny gest wdzięczności,

to przecież tak mało, a tak wiele znaczy

w szarej codzienności.

Zarząd Fundacji”Moja Przyszłośc”: B. Nidecka,M. Kuboszek, D.Prysak.

16 listopada

Międzynarodowy Dzień TOLERANCJI

Gdybyśmy byli jednakowi, dostalibyśmy zawrotu głowy….

Dobrze, że wszyscy jesteśmy inni…

Bądźmy dla siebie TOLERANCYJNI.!

Zarząd Fundacji ”Moja Przyszłość”: B. Nidecka, M. Kuboszek, D. Prysak.

B

IX Edycja Konkursu Plastycznego pt: “Książka nas ubogaca” , zorganizowanego przez Fundację “Moja Przyszłość” przy współpracy Z ZS nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka w Pszczynie – oddział przy Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach i Uniwersytetem  Śląskim.
Serdeczne podziękowania kierujemy dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, którzy pomimo zdalnego nauczania podjęli się udziału  w zadaniu i przesłali prace dzieci.
W tym roku jury w osobach studentów  III rok Oligofrenopedagogiki  z Arteterapią Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji –  wybrał pośród zakodowanych prac I , II, i III miejsce w konkursie pod kierownictwem : dr Magdalena Bełzy-Gajdzica -Z-cy Dyrektora kierunku ds. pedagogiki specjalnej
Ponadto wszystkie nadesłane prace w  formie online  zostały wyróżnione.
Zadanie publiczne było dotowane  z budżetu Gminy Pawłowice , dlatego też uczestniczyli  w niej uczniowie zaprzyjaźnionych Szkół Podstawowych Gminy Pawłowice, a także zaprzyjaźnione placówki specjalne. 

Pomysł konkursu zrodził się w na przełomie roku szkolnego 2010/2011. Inspiracją było nadanie patrona Zespołowi szkole specjalnej nr 3 w Pszczynie patrona „Janusza Korczaka”. Dla wielu uczniów, uczennic niepełnosprawnych szczególnie z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną szeroko interpretowana arteterapia jest jedyną formą komunikacji. Jest to jeszcze cenniejsze kiedy wspomniani uczniowie, uczennice mieszkają w Domu Pomocy Społecznej. Konkurs plastyczny ma na celu popularyzację działań nauczycieli, pedagogów oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Konkurs plastyczny skierowany jest m.in. do społeczności lokalnej, do której niepełnosprawni uczniowie należą. Corocznie tematyka związana jest z ważnymi wydarzeniami w bieżącym roku kalendarzowym. Świat sztuki staje się neutralną przestrzenią, w której wszyscy uczniowie i uczennice są równi/równe. Jury ocenia zakodowane prace. Czasami wyniki zaskakują wszystkich. Często zdarza się, iż nagradzani są uczniowie, uczennice z niepełnosprawnością intelektualną. Punktem kulminacyjnym jest spotkanie się wszystkich uczestników podczas rozstrzygnięcia konkursu. Jest to okazja również do oswajania i integrowania osób pełno i niepełnosprawnych.

W tym roku w/w konkurs z uwagi na pandemię miał formę zdalną. W krótce będzie umieszczona krótka relacja.