24.10.2017 roku Fundacja Moja Przyszłość, we współpracy z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, zorganizowała projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie pod nazwą:

 I Lokalny Przegląd Małych Form Teatralnych dla młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych „Mój Świat – Moja Przestrzeń”

Przedsięwzięcie zostało zaadresowane głównie do placówek sprawujących opiekę nad młodzieżą i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi i ma charakter przeglądu.

Na zaproszenie odpowiedziały następujące placówki:

 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci p.p. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Strumieniu
 • Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci p.p. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Służebniczek BDNP w Skoczowie
 • Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” i Dom Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzony przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie
 • Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu
 • Nieformalna grupa integracyjna „Stokrotki” w Zebrzydowicach
 • Dom Pomocy Społecznej p.p. Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Pielgrzymowicach oraz uczennice Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie oddział w Pielgrzymowicach – jako Goście

Celami przeglądu jest:

 • możliwość rozwijania swoich pasji,
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań teatrem,
 • poznanie kulis teatru od różnych stron,
 • odkrywanie ukrytych talentów,
 • prezentowanie dorobku artystycznego,
 • kształcenie umiejętności odtwórczych przez czynny udział w spektaklu,
 • rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
 • wzbogacanie doświadczeń scenicznych,
 • integracja różnych środowisk,
 • przybliżanie problemu dorosłości osób niepełnosprawnych.

Tytuł przeglądu „Mój Świat – Moja Przestrzeń” zwraca uwagę na przestrzeń jakiej doświadczają osoby niepełnosprawne w dorosłym życiu. Przegląd teatralny nawiązuje do stylu teatru greckiego. Do tego celu zostało wykorzystane miejsce na terenie uniwersytetu (przed kaplicą nabożeństw tzw. łącznik). Chcieliśmy aby występy były dostępne dla wszystkich przebywających w tym czasie na terenie uczelni, by każdy mógł się przynajmniej na chwilę zatrzymać i popatrzeć na występujących. Poprzez tę formę organizacji przeglądu mamy nadzieję wzbudzić większe zainteresowanie społeczne sztuką teatralną w wykonaniu dorosłych osób niepełnosprawnych i ukazać możliwości wyżej wymienionej grupy w tym zakresie.

Dziękujemy Wszystkim przybyłym na to wydarzenie za wspólnie, miło spędzony czas.

W dniu 16.10.2017 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach odbyło się otwarcie ogrodu sensorycznego, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Obecni byli tworzący ten ogród: mieszkanki DPS w Pielgrzymowicach, wolontariusze ze SP im. B. Westerplatte w Kończycach Wielkich wraz z opiekunem P. G. Kuboszkiem.

Uroczystego otwarcia dokonali S. Dyrektor Danuta Mryka, członek Rady Powiatu Grzegorz Nogły i wójt gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel.

Projekt pomyślany był tak, aby łączyć pracę osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Niezwykłość ogrodu polega na odpowiednim doborze roślin i podłoża tak, aby pobudzane były różne zmysły.

Podopieczne DPS-u będą korzystały ze wszystkich walorów ogrodu, zarówno terapeutycznych jak i rekreacyjnych.