„Mój Świat – Moja Przestrzeń”

24.10.2017 roku Fundacja Moja Przyszłość, we współpracy z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, zorganizowała projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie pod nazwą:

 I Lokalny Przegląd Małych Form Teatralnych dla młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych „Mój Świat – Moja Przestrzeń”

Przedsięwzięcie zostało zaadresowane głównie do placówek sprawujących opiekę nad młodzieżą i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi i ma charakter przeglądu.

Na zaproszenie odpowiedziały następujące placówki:

 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci p.p. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Strumieniu
 • Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci p.p. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Służebniczek BDNP w Skoczowie
 • Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” i Dom Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzony przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie
 • Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu
 • Nieformalna grupa integracyjna „Stokrotki” w Zebrzydowicach
 • Dom Pomocy Społecznej p.p. Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Pielgrzymowicach oraz uczennice Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie oddział w Pielgrzymowicach – jako Goście

Celami przeglądu jest:

 • możliwość rozwijania swoich pasji,
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań teatrem,
 • poznanie kulis teatru od różnych stron,
 • odkrywanie ukrytych talentów,
 • prezentowanie dorobku artystycznego,
 • kształcenie umiejętności odtwórczych przez czynny udział w spektaklu,
 • rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
 • wzbogacanie doświadczeń scenicznych,
 • integracja różnych środowisk,
 • przybliżanie problemu dorosłości osób niepełnosprawnych.

Tytuł przeglądu „Mój Świat – Moja Przestrzeń” zwraca uwagę na przestrzeń jakiej doświadczają osoby niepełnosprawne w dorosłym życiu. Przegląd teatralny nawiązuje do stylu teatru greckiego. Do tego celu zostało wykorzystane miejsce na terenie uniwersytetu (przed kaplicą nabożeństw tzw. łącznik). Chcieliśmy aby występy były dostępne dla wszystkich przebywających w tym czasie na terenie uczelni, by każdy mógł się przynajmniej na chwilę zatrzymać i popatrzeć na występujących. Poprzez tę formę organizacji przeglądu mamy nadzieję wzbudzić większe zainteresowanie społeczne sztuką teatralną w wykonaniu dorosłych osób niepełnosprawnych i ukazać możliwości wyżej wymienionej grupy w tym zakresie.

Dziękujemy Wszystkim przybyłym na to wydarzenie za wspólnie, miło spędzony czas.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *