Seminarium

W dniu 28 marca 2017 roku odbyło się seminarium nt. „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, którego organizatorem była Fundacja „Moja Przyszłość”, Zakład Pedagogiki Specjalnej w Cieszynie Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, oraz Dom Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach.

Celem seminarium było upowszechnienie wiedzy na temat pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, która może być wsparciem dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców w codziennej pracy. Intencją organizatorów było również przybliżenie informacji na temat ucznia z dysfunkcją słuchu, wzroku, metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z Zespołem Aspergera oraz z zaburzeniami zachowania i emocji. Wśród prelegentów byli: dr Magdalena Bełza – surdopedagog, arteterapeuta, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej na Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego, dr Sylwia Wrona – tyflopedagog, pedagog specjalny, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej na Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego, mgr Elżbieta Wójtowicz – oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, mgr Małgorzata  Prottung – oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny, terapeuta integracji sensorycznej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, mgr Bogusława Nidecka – oligofrenopedagog, socjoterapeuta, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Pszczynie – oddział w Pielgrzymowicach.

Seminarium było interesującym i cennym doświadczeniem zarówno dla prelegentów, uczestników wśród których byli nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, dyrektorzy szkół, jak i organizatorów.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *