W dniu 23.04.2018 w Pielgrzymowickim Oddziale Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie, odbył się VII Konkurs Plastyczny, nawiązujący do poezji Zbigniewa Herberta pt. „Są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe”, zorganizowanym przez Fundację „Moja Przyszłość”, w ramach projektu: „Bez barier – Jestem, Działam, Tworzę”, skierowanego do osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z lokalnych szkół gminy Pawłowice, a także zaprzyjaźnionych placówek kształcenia specjalnego spoza Gminy.
Zadanie to połączone było z warsztatami artystycznymi dla osób niepełnosprawnych – poznanie techniki Decoupage.
W ramach imprezy wystąpił zespół instrumentalny studentów Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Artystycznego w Cieszynie na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej pod opieką dr Bogusława Jana Bembna. Studenci przedstawili premierę baśni „Królowa Śniegu” wg Hansa Christiana Andersena.
Na spotkaniu panowała miła atmosfera, a zwycięzcy otrzymali upominki i dyplomy.
Zadanie publiczne jest dotowane z budżetu Gminy Pawłowice

09.04.2018 r. Odbyły się warsztaty plastyczne i uczestniczki terapii przy DPS w Pielgrzymowicach oraz uczennice ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie/oddział w Pielgrzymowicach miały okazję zapoznać się z techniką Decoupage. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu: “Bez barier – jestem działam tworzę” – Warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych połączone z konkursem plastycznym integracyjnym dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z lokalnych szkół Dofinansowanie Gmina Pawłowice

W ramach budowania świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych przeprowadzony został cykl zajęć (od lutego do kwietnia 2018 r.) dla studentów III roku Oligofrenopedagogiki z Arteterapią Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Celem zajęć było pokazanie podstawowych metod pracy z dziećmi, dorosłymi osobami o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Studenci mieli okazję doświadczyć bezpośredniego kontaktu z wyżej wymienioną grupą, poznać ich potrzeby i spróbować zrozumieć mechanizmy ich zachowań. Aby skutecznie komuś pomagać trzeba najpierw go poznać i zrozumieć. Tak idea przyświecała tym spotkaniom.