W dniu 28 marca 2017 roku odbyło się seminarium nt. „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, którego organizatorem była Fundacja „Moja Przyszłość”, Zakład Pedagogiki Specjalnej w Cieszynie Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, oraz Dom Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach.

Celem seminarium było upowszechnienie wiedzy na temat pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, która może być wsparciem dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców w codziennej pracy. Intencją organizatorów było również przybliżenie informacji na temat ucznia z dysfunkcją słuchu, wzroku, metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z Zespołem Aspergera oraz z zaburzeniami zachowania i emocji. Wśród prelegentów byli: dr Magdalena Bełza – surdopedagog, arteterapeuta, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej na Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego, dr Sylwia Wrona – tyflopedagog, pedagog specjalny, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej na Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego, mgr Elżbieta Wójtowicz – oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, mgr Małgorzata  Prottung – oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny, terapeuta integracji sensorycznej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, mgr Bogusława Nidecka – oligofrenopedagog, socjoterapeuta, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Pszczynie – oddział w Pielgrzymowicach.

Seminarium było interesującym i cennym doświadczeniem zarówno dla prelegentów, uczestników wśród których byli nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, dyrektorzy szkół, jak i organizatorów.

Z inicjatywy fundacji dnia 17.03.2017 roku, uczniowie Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich pod opieką mgr G. Kuboszka, w ramach wolontariatu wykonali nowy ogródek przed budynkiem szkolno-terapeutycznym, znajdującym się na terenie DPS-u w Pielgrzymowicach. Uczniowie pracowali razem z niepełnosprawnymi mieszkankami Domu. Była to bardzo ciekawa forma integracji poprzez wspólne działanie. Roślinki oraz inne potrzebne materiały zakupione zostały przez uczniów, Dyrekcję Domu i współpracowników fundacji.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.